ข่าวสารและโปรโมชั่น
หัวข้อข่าว
จำนวนคนดู 
cห้อง  D115 ราคา 4,990,000  บาท   ฟรี 1 ค่าใช้จ่ายวันโอน (ธรรมเนียม) 2 อยู่ฟรี 12  เดือน (หลังโอน)   ...
452
โมเดิร์นทรัพย์มั่งมี  D122  ราคา 5.15 ล.บ. ฟรี 1 ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน (ค่าธรรมเนียมโอน) 2 อยู่ฟรี 12 เดือน หรืองวด (หลังโอนฯ)...
317
โมเดิร์นทรัพย์มั่งมี  D115 ราคา4.99 ล.บ. ฟรี 1 ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน (ค่าธรรมเนียมโอน) 2 อยู่ฟรี 12 เดือน หรืองวด (หลังโอนฯ) 32,000...
283
โมเดิร์นทรัพย์ศรีสุข D112ราคา4.89 ล.บ. ฟรี 1 ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน (ค่าธรรมเนียมโอน) 2 อยู่ฟรี 12 เดือน หรืองวด (หลังโอนฯ) 27,300 บาท รว...
244
โมเดิร์นทรัพย์ศรีสุข D113 ราคา4.59 ล.บ. ฟรี 1 ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน (ค่าธรรมเนียมโอน) 2 อยู่ฟรี 12 เดือน หรืองวด (หลังโอนฯ) 25,000 บาท ...
342
โมเดิร์นทรัพย์ศรีสุข (พิเศษ) D90 ราคา6.59 ล.บ. ฟรี 1 ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน (ค่าธรรมเนียมโอน) 2 อยู่ฟรี 12 เดือน หรืองวด (หลังโอนฯ) 34,90...
289